BELEIDSVERKLARING VAN Breda Crossbox

  1. ALGEMEEN Ons doel bij Breda CrossBox is om een veilige, respectvolle en gastvrije omgeving te creëren waarin leden hun fitnessdoelen kunnen nastreven. Dit beleid is bedoeld om richtlijnen te stellen voor het gedrag en gebruik van faciliteiten in de sportschool om dit doel te bereiken.

  2. GEDRAG We verwachten dat alle leden zich op een respectvolle manier gedragen ten opzichte van andere leden en personeel. Onbeleefd, bedreigend, intimiderend of anderszins ongepast gedrag zal niet worden getolereerd.

  3. VEILIGHEID EN HYGIËNE Leden moeten de apparatuur op een veilige manier gebruiken en de aanwijzingen van het personeel opvolgen. Het is essentieel dat leden alle apparatuur en faciliteiten schoon en hygiënisch houden, inclusief het vegen van de apparatuur na gebruik.

  4. PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN Breda CrossBox is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen eigendommen. Leden worden aangemoedigd om waardevolle spullen thuis te laten of op een veilige plaats te bewaren.

  5. GEBRUIK VAN APPARATUUR en MATERIALEN. Leden mogen de apparatuur of materialen niet monopoliseren en na gebruik deze te reinigen.

  6. LIDMAATSCHAP Leden moeten te allen tijde hun lessen registreren in onze app. Niet-naleving kan leiden tot ontzegging van toegang.

  7. PRIVACY We respecteren de privacy van onze leden. Persoonlijke informatie zal worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

  8. WIJZIGINGEN IN BELEID Breda CrossBox behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt aan de leden.