...

de Thuisbasis voor HYROX

2024-03-26T08:44:44+01:00

Gelegen in het hart van Breda vindt u een bijzondere sportschool genaamd Breda Crossbox. Deze unieke sportschool, geleid door Ricardo Marchante, is gespecialiseerd in CrossTrainingen, [...]

de Thuisbasis voor HYROX2024-03-26T08:44:44+01:00

EVENTS

Go to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.